Technology platform
ProInvents maskinplatform er skabt som følge af 25 års erfaring med udvikling af højtydende produktionsudstyr. Platformen indeholder en række industrimaskiner, der tilpasses den enkelte kunde på baggrund af jeres behov.
Her kan du se nogle af dem.

Under construction

Assembling mashine

Har I brug for fuldautomatiske montagelinjer, der minimerer forbruget af mandetimer, er robotteknologi vejen frem. Vi har desuden specialiseret os i seende robotter, der er en ny vej til at automatisere småserieproduktioner. Med anvendelse af visionsystemer bliver robotter seende. Det giver mulighed for fleksibel håndtering, hurtig omstilling og øget lønsomhed. Med anvendelse af denne type teknologi opnås en rentabel produktion også ved små seriestørrelser med hyppige omstillinger.
ProInvent har leveret montagelinjer til en lang række af virksomheder som fx Novo Nordisk, Novozymes, Radiometer og Pressalit.

Under construction

Rotary Index tables machines

are positioning devices used to index fixtures with parts in angular increments to be assembled. They are application specific and are designed and manufactured to meet the needs of a specific operation or set of operations.
The advantages of Rotary Index Tables are precision like 0,05 mm, cycles time of 1 sec and applications across a wide range of industries. The disadvantages is lack of flexibility. ProInvent have delivered many Rotary Index tables machines for assembly and Tampo print to fx. to Radiometer and Coloplast.

Under construction

.

Wire reinforcement line

Gennem flere år har ProInvent udviklet maskiner til olie- og gasrørsfabrikker bl.a. trådarmeringslinjer tilarmering af offshorerør med rektangulære tråde – en speciel geometrisk form. De mange rektangulære tråde af højstyrkestål forformes gennem trækarmeringsmaskinen og lægges herefter på de fleksible olie- og gasrør. Trådene forformes, inden de pålægges røret, for at det bl.a. kan opnå præcis den rette form for fleksibilitet og stor styrke. En fleksibel olierørledning skal tåle at blive udsat for massive påvirkninger fra olietryk, vandtryk, havstrømme og selve udlægningen.

Under construction

Pheno lab installation

Plant Phenolab er en fuldautomatiseret platform til undersøgelse af f.eks. pigmenterings- og celleforandringer i planter ved forskellige behandlinger såsom smitte med sygdomsfremkaldende organismer. Anlægget sørger for vanding, gødskning, rotation, randomisering og oberservation af op til 117 plantefiksturer. Phenolab er opført i Taastrup som en prototype på et større anlæg, der senere skal bygges på Frederiksberg.

Automationssystemet består af 13 rækker med plads til 9 fiksturer med planter i hver række. Hvert plantefikstur indeholder én eller fire planter (i hhv. 13 x 13 x 13 cm eller 8 x 8 x 8 cm potter). Det enkelte fikstur identificeres ved hjælp af et RFID-tag i bunden .Planternes position og orientering Plantefiksturerne bevæger sig med en hastighed på op til 8 m/min., og alle bevægelser sker skånsomt for planternerandomniseres løbende for at sikre ens vækstbetingelser for planterne i Phenolab.

EGENSKABER:
Type: Fuldautomatisk phenotyping-platform
Længde/Bredde/Kapacitet:12 m /4,5 m /Op til 117 x 4 planter
Maksimal plantestørrelse: 25 x 25 x 60 cm
Hastighed: 8 m/min

Under construction

Chip and crack inspection

Dette produktionssystem kan undersøge 400 små glasampuller til et lægemiddel, såkaldte 'cartridges' på én gang for skår og revner. Glasampullerne ankommer fra glasproducenterne i standardiserede æsker på paller, og de tunge og monotone arbejdsprocesser udføres af robotter, der er så avancerede at de bliver kaldt production droids.

To droids arbejder sammen i 3D-koordinerede bevægelser, og vision guidance muliggør en fuldautomatisering. Det handler bl.a. om at skabe høj produktivitet, et sundt arbejdsmiljø samt at frigøre medarbejdere til mere værdifuldt arbejde og i høj grad at få mennesker ud af renrum for ikke at kontaminere lægemidlet. Droidsene er designede og certificerede til at arbejde i renrum, og det betyder, at de er superhygiejniske i deres struktur og mekanik, de afgiver ikke støv eller bakterier, og de er nemme at rengøre ved hjælp af afspritning, så droids og maskinerne kan arbejde uforstyrrede med minimale påvirkninger udefra.

Løsningen er valideret og godkendt af kunder og myndigheder.

Den ene droid er udstyret med en unik griber, som kan håndtere alle 400 glasampuller på én gang. De to droids arbejder sammen om henholdsvis at gribe de mange glasampuller og fjerne æskerne. Et visionsystem bruges til at positionsbestemme æskerne, mens et mere avanceret QC-visionsystem bruges til at undersøge hver enkelt glasampul for skår og revner i et hug. De strikse regler for medico-/farma-produkter bevirker, at hvis der er skår i glassene kasseres de. Samtidig skal det gå stærkt med at få glassene sendt videre til in-feederen til de næste trin i processen som vask og fyld.

Under construction

Saw machines

ProInvent  has many years of experience as a supplier of fully automatic, prescription sawing machines for shredding e.g. silicon crystals, metal and ceramic monoliths.

Under Construction

Sorteringsmaskiner

Eksempel:

Et af de standardprodukter, som ProInvent leverer drejer sig specifikt om en sorteringsmaskine, kaldet ProSorter, til lakse- og ørredæg, der kan sortere 125.000 æg i timen. Der sælges ca. 10 stk. om året på verdensplan og der er indtil videre fremstillet 50 stk.

Det er en meget delikat opgave at kunne sortere de skrøbelige æg, der er levende og anvendes til avl. Et enkelt ubefrugtet æg, som rådner, kan ødelægge alle de andre æg, så det er vigtigt, at det kun er de befrugtede æg, som sendes videre til opdræt.

Det klares ved hjælp af mekanik, et servosystem, en vendeenhed og 4 visionsystemer, der inspicerer hvert enkelt æg. Trykluft med en ultrahurtig ventil skyder dårlige æg ud, så alle de gode æg kan skylles ud med et let vandtryk.

Under construction

Coating equipment

Under Construction

Bioreactor

ProInvent har designet og udviklet bioractorer, også kaldet waverocker, til den farmaceutiske industri. Til konstruktion af bioreactorer anvender vi xxxxxxxxxxx teknologi.

Under Construction

Packing machines

Under Construction

Flexpicker

En Flexpicker robot gør det muligt at opsamle og pakke emner hurtigt. Flexpicker robotterne er relativt små, har stor præcision og er meget hurtige. Vi benytter dem til ”pick-and-place” opgaver, når vores kunder har behov for korte cykeltider. Det kan for eksempel være i forbindelse med pakning af emner fra et transportbånd eller flytning af emner fra et transportbånd og videre i proceskæden. Disse opgaver kræver ofte sammenspil mellem et vision-system, der lokaliserer emner, og flexpicker robotten som samler emnerne op. I den forbindelse benytter vi standard vision-løsninger fra fx Omron og Cognex, men også mere specialiserede løsninger når der er behov for det.

Under construction