Automatiseret væksthus til Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab

ProInvent har udviklet en prototype af et automatiseret væksthus til Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Dette automatiserede væksthus er unikt på verdensplan og kaldes Plant PhenoLab. Det understøtter udvikling af nye planter og skal anvendes til forskning i plante- og miljøvidenskab, herunder validering og verificering af målinger på planter, foretaget på marker med en eksisterende platform Pheno-Field. Målingerne omfatter biotisk og abiotisk stress samt reaktion på næringsstofs- og vandingsniveauer under kontrollerede dyrkningsforhold.

Plant PhenoLab indeholder et automatiseret dyrkningssystem, hvor nabo- og randeffekter elimineres, og hvor reproducerbarhed i dyrkningen af planter til forskning og undervisning er sikret. Anlægget finder samspillet mellem plantens gener og dyrkningsbetingelser. Det kan f.eks. finde frem til de sorter, som bedst udnytter vand og næring under klimastress. Ved at styre vandingsniveauerne er det f.eks. muligt at fastslå, hvor effektivt forskellige sorter modstår stress ved vandmangel, og hvor i plantens genom denne egenskab bliver styret.

Leverancen består hovedsageligt af et transportsystem med plantefiksturer, RFID identifikationssystem, vande/gødske- og vejestation, plantesensorer til måling af jordfugtighed, temperatur samt gødskningsforhold i potter, visiontunnel med infrarød og multispektral måling af planteegenskaber, samt PLC system til styring af hele cellen.

Presse

Ingeniøren har skrevet om PhenoLab. Læs artiklen.

 

Kontakt
Vi har kompetencerne til at fremtidssikre jeres produktion med kundetilpasset innovativ maskindesign.