Slider

Strengths of ProInvent

Strengths

 • Holding all competences as One Stop Shop in Integrated Product- and Production Technology Development
 • ProInvent has 25 years’ experience in Technology Development and uses this in marketing
 • Structured Development Platform, that includes the customer team
 • Good references from reputable companies
 • Strong, dynamic and committed leadership with young and experienced employees
 • Very flexible in customer relations and project lines
 • Good setup in sales and sales training
 • Export experience: Germany, Poland, China, Hungary, Slovakia
 • Skilled, flexible and responsible employees who solve many different tasks
 • Broad technological experience for production equipment in medico-, general- and hazardous environments
 • Experience with documentation for pharma
 • Structured and systematic working methods based on q-standards
 • Good company spirit
 • Short reaction time
 • Good economy
 • High quality level
 • Good staff policy
 • Attractive surroundings and good facilities
 • Flexibility in the organization
 • ProInvent’s organization is ready to meet project diversity

Når du får din maskine designet af ProInvent får du: 

 • Early visualization enables the customer to get a good overview of the whole plant
 • Concept development and outline in 3D
 • Advanced machine design in 3D CAD Autodesk Inventor
 • Effective calculations and detailed design work are continously improved through many new tools which are offered by CAD systems.
 • Detailed design-review process
 • High level of details for assembly- and part- drawings
 • Function Specifications, FS

Machine design of flexible production equipment

For alle produktionsvirksomheder er det meget vigtigt at kunne omstille sin produktion i forhold til det, som kunderne efterspørger. ProInvent har specialiseret sig i at udvikle og levere produktionsudstyr, der er fleksibel på forskellig vis afhængig af kundens specifikke krav. Hertil anvender vi hovedsagelig disse 5 elementer:

Recepter er i sin enkelteste form de parametre for udstyret, der er knyttet til de enkelte produktvarianter. Disse parametre er dannet og gemt i styringen under udvikling af udstyret, eller dannes umiddelbart før serien eller emnet skal produceres. Mere avancerede recepter er forskellige værktøjer, PLC programmer, visiondata og programmer med arbejdsgange for robotter, der er knyttet til de enkelte produktvarianter.
Anvendelsen af visionstyrede robotter, populært kaldet seende robotter, giver mulighed for at automatisere produktion i små serier med hyppige omstillinger med god økonomi. Brug af visionsstyring til robotterne eliminerer ofte bekostelige fiksturer, og gør det muligt at opfylde høje krav til fleksibilitet. Læs mere om visionstyrede robotter.
Med robotteknologi kan maskinen omstilles flere gange om dagen på få minutter, hvilket er en fordel i produktionsvirksomheder, hvor serierne er små. Læs mere om robotteknologi.
Semiautomatik kan være aktuelt, hvis produktprogrammet er meget diversificeret og volumen af de enkelte varianter er lille.
Ved modulkopbygning opbygges maskinen med selvindholdende moduler med separate styringer, så maskinlinierne kan etableres eller ombygges til at producere fremtidige varianter ved at udskifte et eller flere moduler.