Udvikling af automatiske processer til mink pels

Kopenhagen Fur er verdens størreste skind auktions hus og center for international skindhandel. Hvert år sælges mere end 16 millioner minkskind på auktionerne. Cirka 200 mennesker arbejder manuelt ved produktionslinier fra november til juni for at færdiggøre skind til salg og levering. Alt efter kategori, køn, størrelse, farve og kvalitet bliver skindene klassificeret og sorteret meget omhyggeligt. Den sidste proces i klassificeringssystemet er den endelige opsortering og er af utrolig stor betydning for det endelige resultat.

Automatisering og kvalitet går hånd i hånd

Kopenhagen Fur ønskede at automatisere produktionslinierne uden at gå på kompromis med kvaliteten.

ProInvent og Videometer har til dette formål udviklet og leveret automatiske produktionslinier. Desuden har ProInvent senest leveret et skinfeeder-system for vakuumpakkere.

De automatiske produktionslinjer består af:

- En automatisk produktionslinie til længdemåling af minkskind. Inputtet til den automatiske længdemåler er vogne med minkskind af forskellige længder. Maskinen enkeltudskiller først skindene for herefter at udføre en vision-baseret længdemåling i 10 kategorier. Skindene fortsætter herefter til en udsorteringssektion på linien, hvor skind i ens længder sorteres ud i den samme vogn. Rationaliseringensgevinsten af disse linier er ganske betydelig.

- En automatisk linie til optælling og pakning af minkskind. Den specialudviklede pakkelinie tæller, registrerer og pakker minkskind direkte i kasser, hvorefter skindene er klar til afsendelse. Produktivitetsforøgelsen er her enorm, idet 3 medarbejdere på 3 linier i dag kan håndtere mere end 12.000 skind pr. time.

- Et system til automatisering af farvesortering og klassificering af minkskind. Farve sorteringssystemet består af 8 specialudviklede maskiner, som bruger vision teknologi. Kategorisering og sortering af skindene skal være meget præcise fordi Kopenhagen Furs kunder vil være sikre på, at de får den kvalitet de forventer og som de har betalt for. Det kræver at der er fuld kontrol over processerne ved sorteringen og bedømmelsen af skindene, og at der er fokus på kvaliteten, er en vigtig del af arbejdsprocessen hele tiden.

Adm. direktør for Kopenhagen Fur, Jesper Lauge,
udtaler fortæller om de nye produktionslinjer:

"For os var spørgsmålet, om vi skulle satse på en automatisering, eller om vi skulle flytte virksomheden til udlandet. Og vi valgte at få automatiseret alle de processer, som før var blevet foretaget manuelt", siger Jesper Lauge.

"Med et nyt certificeret kvalitetssikringssystem hos Kopenhagen Fur, kombineret med de automatiske sorteringssystemer, er ensartetheden af de enkelte skind-lots til auktionerne faktisk endnu højere i dag. Det er ikke kun sorteringen af skindene der er blevet certificeret hos Kopenhagen Fur det er firmaet som helhed der er blevet certificeret. Dette er blevet gjort for at fremtidssikre vores produktion og forretning.

De automatiske proceslinier giver en fremragende produktivitet med høj gentagelsesnøjagtighed. Kvalitetssikringssystemet sikrer ensartethed i udsorteringen fordi fremgangsmåden, der sikrer kvaliteten er tænkt fuldstændigt igennem fra starten og er blevet integreret i firmaets intranet, hvor alle ansatte har adgang til oplysningerne. Vi kunne ikke have forbedret kvaliteten uden det automatiske sorteringssystem, og vi ville heller ikke have opnået den betydelige stigning i produktiviteten gennem automatiseringen uden kvalitetssikringssystemet.

Måling og klassificering af skind er en meget udfordrende opgave, selv for erfarne menneskelige sortere. Gentagelsesnøjagtigheden for eksperter er 56 % fra person til person og 65 % hos den samme person, hvis denne skulle gentage klassificeringen. En farvesorteringsmaskine kan reproducere sig selv med en gentagelsesnøjagtighed på 68 % og gentagelsesnøjagtigheden er 63 % mellem maskinerne. Den samlede værdi af den totale investering i produktionen, hovedsagelig den automatiserede håndtering og sortering af minkskind, kom gradvis over 8 år, og giver i dag en besparelse på 130 personer med en investering i udstyr på omtrent 60 mil. dkr. Det vil sige tilbagebetalingstiden i hvert trin har været et år og gevinsten af investeringen er 65 mil. dkr. sparet hvert år".

Skinfeeder-systemer for vakuumpakkere

ProInvent har leveret 5 skinfeeder-systemer for vakuumpakkere til Kopenhagen Fur

Kopenhagen Fur er verdens størreste skind auktions hus og center for international skindhandel. Hvert år sælges mere end 16 millioner minkskind på auktionerne.

Kopenhagen Fur er igen innovativ frontløber. De er som de første i verden begyndt at vakuumpakke de færdigsorterede skind i plastposer, inden de pakkes i papkasser. Formålet er at beskytte skindene mod utøj, biller, fugt og vejr samt reducere størrelsen af emballagen, lette håndteringen og minimere fragtomkostningerne.

Nedpakningen foretages af 5 nye anlæg, der hvert består af skinfeedere, flowpakkere, kasserejsere og transportsystem/kasselukkere, der er leveret af henholdsvis ProInvent, Selo, Avercon og InterSystem.

ProInvents systemer tilføder skind, hvor hvert enkelt skind på vej til flowpakkeren præsenteres for en stregkodescanner for aflæsning af talonerne. Fra PLCen sendes koderne videre til CPI Client systemet, der blandt andet knytter koderne til kasserne og sikrer, at det er de rigtige skind, der er i kasserne via signal retur til PLCen. Desuden sikres individuel afregning til avlerne for hvert enkelt skind. CPI Clienten er udviklet af PCSYS.

Alle leverandører arbejder sammen internt og har et tæt samarbejde med Kopenhagen Fur, der leder aktiviteterne.

ProInvent har været udførende på CEmærkningen af sammenbygningen af maskinerne i anlæggene.

 

Kontakt
Vi har kompetencerne til at fremtidssikre jeres produktion med kundetilpasset innovativ maskindesign.