Corona handlingsplan

 1. For at sikre at ProInvents drift opretholdes bedst muligt gennem Corona-perioden, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender længden af, er det besluttet, at de 3 af i alt 4 direktionsmedlemmer er til stede på kontoret eller i montagehallen for at sikre projekternes, salgets og øvrige opgavers fremdrift. Et direktionsmedlem arbejder hjemme med selvstændige opgaver på skift. Møder i selve direktionen gennemføres på telefon, Teams osv. Hvis fysiske møder er nødvendige, holdes en afstand på min. 1,5 meter mellem deltagerne.
 2. Projektledere er kritiske for driften og forventes at møde på arbejde
 3. Gruppeledere med driftsopgaver er nødvendige og forventes ligeledes at møde på arbejde
 4. Konstruktionsopgaverne er omdrejningspunktet for firmaet, og kan efter aftale løses som hjemmearbejde, der også fungerer effektivt og godt.
 5. Styrings- og el-opgaver er vigtige for projekterne og for firmaet, og kan ligeledes efter aftale løses som hjemmearbejde, effektivt og godt
 6. Integrerede produktudviklingsopgaver er af strategisk betydning for firmaet, og kan løses ude, hjemme i ProInvent eller som hjemmearbejde
 7. Værkstedsarbejde er meget vigtigt for firmaets leveringsevne og vækst, og kan i opgavens natur kun udføres på værkstedet. Derfor er værkstedet nu inddelt i 9 zoner.
 8. Værkstedspersonale må ikke komme tæt på personer fra en anden Zone. Tæt er defineret som 2 meter.
 9. Kontorpersonale må kun besøge det Zone-projekt man arbejder for.Der tilstræbes individuelle arbejdstider som morgen-, middags-, og aftenarbejde.
 10. Administrative opgaver, salg, planlægning osv. udføres i nogen grad som hjemmearbejde, og VPN står til rådighedVores hygiejneforholdsregler skal følges helt præcist
 11. Vi holder humøret højt – arbejder effektivt og godt