SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   


Videometer A/S

Apparater til visuel farve- og kvalitetskontrol

ProInvent og Videometer A/S har samarbejdet om udvikling af VideometerLab og har forbedret og udviklet varianter af produktet med det resultat, at kvaliteten er forbedret og anvendelsesområdet er udvidet bl.a. ved brug af multispektral diodelys.

 

ProInvent har bidraget med den mekaniske apparatudvikling herunder mekanikopbygning, komponentvalg, funktionsafprøvning, underleverandørvalg samt forberedelse til produktion med fremstilling af funktionsmodeller og 0-serie apparater.