SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Slagteriernes Forskningsinstitut

Udvikling af anlæg til automatisk organudtagning af slagtesvin

 

 

ProInvent har udviklet et forsøgsanlæg, der automatisk kan udtage organer af slagtesvin. Projektet er gennemført under ledelse af Slagteriernes Forskningsinstitut, og ProInvent har stået for at udvikle og realisere det fleksible forsøgsudstyr og for afprøvning af de komplekse udtageoperationer.

Det automatiske organudtagningsanlæg måler de enkelte svins størrelse og indstiller på baggrund heraf anlæggets værktøjer. Organudtagningen foregår automatisk ved hjælp af servoteknologi, som efterligner registrerede manuelle bevægelser.

Det er lykkedes for projektteamet at udvikle nogle meget enkle og robuste værktøjer som vha. fjederbelastede føringer kan føle hvor, der skal skæres.

Modningsfasen er gennemført i samarbejde med SFK Danfotech A/S, der er valgt som producent af udstyret. Det forventes, at der skal leveres anlæg til alle danske slagterier, og at udstyret også kan finde anvendelse uden for landets grænser. P.t. er der i alt installeret 6 velfungerende anlæg.

Anlægget vil medføre mærkbare omkostningsbesparelser og desuden skåne slagteriarbejderne for en anstrengende og nedslidende arbejdsfunktion.

 

Vi har gennemført idegenereringsfasen i følgende projekter:

 

 • Organudtagning
 • Forendeudbening
 • Øremærkning
 • Hjerteplucksudtagning
 • Udstikning af kæbesnitter
 • Hals- og hjertefedtrensning
 • Flommerester, rygmarv og savsmuld
 • Nedskæring af plucks
 • Design af indhyldning
 • Midtflækker
 • Markedsanalyse af slagterirobotter
 • Enkeltudskillelse af mørbrad
 • Udbening af brystflæsk
 • Robotprogrammering
 • Testudstyr til udstikning af kæbesnitter
 • Udtagning af hjerteplucks med tunge

 

Adskillige ideer er patentanmeldt af Slagteriernes Forskningsinstitut med ProInvent medarbejdere som opfinder eller medopfinder.