SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Hydro Aluminium Precising Tubing Tønder, udvikling af automater til kølerproduktion

 

Robotteknologi

 

I nogle produktionsvirksomheder er serierne små, og man skal måske kunne omstille maskinerne flere gange om dagen på få minutter. Det kræver en tilgang, hvor man anvender robotter, recepter og mere avancerede sensorer- og visionssystemer, til styring af robotterne. Det kræver samarbejde med leverandører som ProInvent, der forstår at udnytte robotternes fleksibilitet primær gennem alternative løsningskoncepter, specialudviklet software og autokalibreringssystemer. I ABBs program, som ProInvent forhandler og benytter i stor udstrækning, findes der ”Bulls Eye”, der opmåler værktøjerne og ”Navigator”, der automatisk kalibrerer robotten i forhold til andre maskiner.

 

 

Referencer

 

Alpharma, automatisk tømning af frysetørrer