SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   


Radiometer Medical A/S

Transkutane elektroder
 


I tæt samarbejde med Radiometer Medical A/S har ProInvent i de seneste to regnskabsår arbejdet med et forslag til et alternativt fikserings- og membraneringsprincip til transkutane elektroder (måling af blodparametre gennem huden).

 

Arbejdet har bestået i at analysere brugssituationer, frembringe koncepter og opstille kriterier for valg af endelige løsninger. I arbejdet er løsninger konkretiseret ved frembringelse af brugsmodeller og valg er bl.a. foretaget ved brugertests, kostprisvurderinger og produktionsmuligheder.