SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Slagteriernes Forskningsinstitut, automatisk organudtagning af slagtesvin

Produktionslinier, -udstyr og automater

Helhedsløsninger skabes i tæt samarbejde mellem leverandør og kunde. NKT Flexibles, udvikling af trådarmeringslinie til offshore-rør

 

 

Realisering af projekter

Når ProInvent skal realisere et projekt, nedsættes der en projektgruppe med deltagere fra både kunden og ProInvent. Denne projektgruppe mødes jævnligt gennem hele projektet. Derved sikres, at alle parter er enige i forløbet og i de beslutninger, der tages.

 

Serviceordning

For både kunden og ProInvent er det altafgørende, at de udviklede maskiner fungerer godt i den sidste ende. Fra ProInvents side følger vi tingene helt til dørs bl.a. gennem en garanti-, service- og driftsstøtteordning.Hydro Aluminium Precising Tubing Tønder, udvikling af automater til kølerproduktion

 

Referencer