SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Zoom - klik på billedet

 

 

Simulering af robotopgaven i projektets første fase giver hurtigt overblik over opgavens omfang - klik på billedet for video

Pressalit

Stor succes med fuldautomatisk montagelinie reducerer lønandelen i produktionen til under 10%

 

 

Nordeuropas største producent af toiletsæder, Pressalit Group A/S i Ry, ønskede at reducere produktionskostprisen væsentlig gennem nedbringelse af lønandelen, for at kunne bevare konkurrenceevnen og arbejdspladsernei Danmark. Det var ikke så lige til, idet Pressalit har mange varianter af toiletsæder, der produceres i små serier med gennemsnitlige seriestørrelser på ca. 250 stk.

 

ProInvent og Videometer har sammen udviklet og leveret en fuldautomatisk montagelinie som har reduceret lønandelen i produktionen til under 10 %. Projektet er løst i tæt samarbejde med Pressalits fabriksledelse.

 

   

 

Den fuldautomatiske montagelinie har 9 robotter, 11 komponentfødere, 36 kameraer og et gennemgående transportsystem til sæde og låg. Transportsystemet er uden fiksturer, og i stedet anvendes der vision til positionsbestemmelse af sæder og låg på båndet. Tilfødningen af komponenter foregår v.h.a. fleksible fødere med vision. Robotterne får genereret deres hente-, afleverings- og montagepositioner af visionsystemerne. Hermed bliver liniens omstillingstid kort, den mekaniske opbygning enkel og prisen attraktiv.

 

For Pressalit er det et produktions- og lønsomhedsmæssigt tigerspring, idet anlægget er så fleksibelt, at man nu kan producere 64 forskellige varianter af toiletsæder på det samme udstyr med en omstillingstid på kun fem til ti minutter.

 
       

 

Seende robotter er en ny vej til at automatisere småserieproduktion. Med anvendelse af visionsystemer bliver robotterseende. Det giver mulighed for fleksibel håndtering, hurtig omstilling og øget lønsomhed. Med anvendelse af denne type teknologi, kan opnås rentabel produktion også ved små seriestørrelser med hyppige omstillinger.