SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

 

Novo Nordisk A/S

Insulindoseringssystemer


ProInvent har i en årrække samarbejdet med Novo Nordisk A/S omkring udvikling af produkter inden for insulindoserings- og monitoreringssystemer. ProInvent har bl.a. deltaget i udviklingen af InDuo, verdens første insulindoseringssystem, der kombinerer måling af blodsukker og dosering af insulin. 
 

Novo Nordisk har valgt ProInvent til at indgå i deres internationale produktudviklingsteam og deltager bl.a. i indledende brugeranalyser (QFD), konceptfastlæggelse samt konstruktions-, design- og dokumentationsarbejde. Udviklingsværktøjet er Pro/ENGINEER. Arbejdet omfatter endvidere frembringelse af prototyper, gennemførelse af testaktiviteter, udvælgelse af leverandører og deltagelse i fastlæggelsen af fremstillingsmetoder og montagekoncepter.

ProInvent arbejder efter Novo Nordisks udviklingsmanual og har bl.a. gennem dette samarbejde tilegnet sig en kompetence til at kunne udvikle medicinske artikler efter grundlæggende FDA-regler.