SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

AdSphere, NKT Research & Innovation

Udvikling af plasmaanlæg

 

 

For AdSphere, en virksomhed under NKT Research & Innovation A/S, har ProInvent leveret to forskellige plasmaanlæg, der overfladebehandler emner til automobilindustrien samt processtyring til et anlæg, der overfladebehandler emner til medicinal/medicoindustrien.

 

Plasmaanlæggene kan ændre overfladeegenskaberne på en lang række materialer, hvilket gør det muligt at deponere et stort antal stoffer på materialer, som man hidtil har anset for “ikke- eller svært-deponerbare” (eksempelvis PTFE). Vi har arbejdet sammen om udvikling af plasmaanlæggene gennem 4 år, hvor ProInvent har haft det tekniske ansvar for mekanik og processtyring, og NKT Research & Innovation har haft det tekniske ansvar for plasmaprocessen.

 

Det seneste anlæg skal anvendes inden for medicinal/medicoindustrien og overholder derfor alle kravene fra cGMP, som det kræves for at kunne producere produkter til medicinal/medicoindustrien. Det har for ProInvent betydet en omfattende test og indkøring hos AdSphere.

Alle tre plasmaanlæg har en fuld receptbaseret processtyring, der giver driftsingeniøren/operatøren frie muligheder for at ændre programafviklingen.
 

Plasmaanlæggets to vakuumkamre overfladebehandler emner af silikonegummi.