SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Monarflex A/S

Udvikling af nyt produktionsudstyr og opbygning af en prototypeautomat

 

 

Medio 2005 startede ProInvent og Monarflex A/S (der er et selskab i Icopal-koncernen) et samarbejde omkring udvikling af nyt produktionsudstyr og opbygning af en prototypeautomat til dispensering af forstærkningsøjer til en ny produktionslinie, der laver presenninger til bl.a. stilladsafdækning.

 

ProInvent har efterfølgende i 2006 realiseret 9 automater, der er bygget op i Hørsholm og herefter flyttet til produktionslinien i Sturovo i Slovakiet, idet Monarflex har etableret produktion i Centraleuropa.

 

En afgørende faktor for succes med processen er automaternes evne til at dispensere samtidigt – inden for få millisekunder. Desuden er præcisionen af afleveringstidspunktet i forhold til den bane, der ”flyver” forbi, meget afgørende. Afstanden mellem to på hinanden følgende øjer er vigtig, således at den er ens fra gang til gang. En stor udfordring er det miljø, automaterne sidder i. Der er tale om høje temperaturer omkring den flydende plast. Dette er lykkedes ved hjælp af et mekanisk robust koncept, der spiller godt sammen med maskinstyringen.