SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Automatisk inspektion og pakning

 

 

ProInvent har stået som turnkey leverandør af udvikling og realisering af en række fuldautomatiske anlæg til inspektion, sortering og pakning af plastprodukter. Videometer har udviklet anlæggenes nøgleteknologi, der er systemer til automatisk visuel kvalitetsmåling.

Visionsystemerne er i stand til at finde en lang række forskellige fejltyper, hvoraf flere fejl er ganske små. Der er tale om flere forskellige visionstationer, der hver især er optimeret mod specifikke typer af fejl.

Anlæggene foretager endvidere en automatisk pakning af produkterne ved hjælp af en visionstyret ABB FlexPicker robot. Kapaciteten af anlæggene er 100-150 emner pr. minut.

Gennem automatiseringsprojekterne har vores kunder fået en mere ensartet produktkvalitet, reduceret kostpriserne, opnået et jævnere output fra produktionen samt bortskaffet en del ensidigt gentaget arbejde.

Den erfaring, ProInvent har opnået med integration af vision og robotter betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder en gennemtestet teknologi. Med opgavespecifikke tilpasninger kan udstyret sammensættes af forskellige visionstationer og håndteringsudstyr, der tilsvarer produkterne og bakker, æsker og kasser. Ved simplere inspektions og pakkeopgaver benyttes samme visionsystem til inspektion og robotstyring.

 

Anvendelsesområdet for teknologien spænder bredt over en lang række industrier:

 

 

  • Medicinalindustien
  • Medicoindustrien
  • Plastindustrien
  • Metal og metalforarbejdende industri
  • Fødevareindustrien
  • Bioteknologi
  • Tekstilindustrien
  • Elektronikindustrien mv.

 

 

 

 

“Ensartet kvalitet af produkter sikres gennem automatiseret inspektion".