SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Anlægget har bidraget
til lønreduktion og et forbedret arbejdsmiljø hos LEO Pharma, samt fjernet en arbejds-funktion præget af ensidigt gentaget arbejde.

LEO Pharma A/S

Udvikling af anlæg til kontrol og pakning af
Fuccidin-breve med gaze

 

 

ProInvent har for LEO Pharma A/S udviklet og leveret et anlæg til kontrol og pakning af breve med Fuccidin-behandlet gaze. Brevene bliver stablet i stakke, hvorefter de håndteres over i en klikklok pakning. Anlægget er bygget op omkring en ABB FlexPicker robot, der tager breve fra fire forskellige indløbsbånd. Mængden af breve der kommer til robotten varierer løbende, så den største udfordring har været at få balance mellem mængden af breve der skal pakkes, og den hastighed æskerejseren rejser æskerne med. Styringen af anlægget håndterer hastigheden på æskerejseren, således at der på det rigtige tidspunkt bliver rejst en æske robotten kan aflevere i.

 

Nøglen til løsningen har desuden været udvikling af en griber, der stabilt håndterer stakkene med et varierende antal breve.

 

Før brevene stables inspiceres de af fire visionsystemer, der sikrer at lot-nummer og dato er korrekt og læsbart.


 


  

FlexPicker robotten håndterer brevene fra fire produktionsliner i én pakkelinie.

  

På hver pakkelinie rettes brevene
op så de ligger ensrettet.

 

Se videoklip af anlægget i brug.