SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S

Christian Lagoni, fabrikschef

 

“Hydro Aluminium Precision Tubing Tønder A/S har igennem de seneste 5 år lavet 3 forskellige projekter sammen med ProInvent. Fælles for alle tre projekter er, at de er kørt efter samme model, nemlig startende med et forprojekt, der belyser de problemstillinger, der måtte være, og som giver et godt beslutningsgrundlag for selve projektet.

 

Når det besluttes at køre videre med projektet, så nedsættes der en projektgruppe med deltagere fra begge firmaer. Denne projektgruppe mødes så efter behov hele projektet igennem. Derved sikres, at alle parter er enige i forløbet og i de beslutninger, der tages.

 

Fælles for de projekter, vi har kørt sammen med ProInvent er, at der er indgået en kontrakt som helt præcist har bundet ProInvent på pris, leveringstid og anlæggets ydelse.

 

ProInvent behersker alle elementer i udvikling og fremstilling af avancerede maskiner, og er der områder, hvor de ikke mener at have en 100% løsning, så hentes der hjælp udefra, så man sikres den optimale løsning.

 

Alle opgaver har været teknisk krævende og bl.a. indebåret brug af robotteknologi og avanceret servoteknologi. Men alle opgaver er løst til vores fulde tilfredshed”.

 

 

Se referenceprojekt

 

 

 

 

 


 

 

Kopenhagen Fur

Testimonial

 

Kopenhagen Fur er verdens størreste skind auktions hus og center for international skindhandel. Hvert år sælges mere end 16 millioner minkskind på auktionerne. Cirka 200 mennesker arbejder manuelt ved automatiserede produktionslinier fra november til juni for at færdiggøre skind til salg og levering. Alt efter kategori, køn, størrelse, farve og kvalitet bliver skindene klassificeret og sorteret meget omhyggeligt. Den sidste proces i klassificeringssystemet er den endelige opsortering og er af utrolig stor betydning for det endelige resultat.

Udvikling af automatiske processer til mink pels
For Kopenhagen Fur har ProInvent og Videometer udviklet og leveret en automatisk produktionslinie til længdemåling af minkskind, en automatisk linie til optælling og pakning af minkskind samt et system til automatisering af farvesortering og klassificering af minkskind.

Inputtet til den automatiske længdemåler er vogne med minkskind af forskellige længder. Maskinen enkeltudskiller først skindene for herefter at udføre en vision-baseret længdemåling i 10 kategorier. Skindene fortsætter herefter til en udsorteringssektion på linien, hvor skind i ens længder sorteres ud i den samme vogn. Rationaliseringensgevinsten af disse linier er ganske betydelig.

Den specialudviklede pakkelinie tæller, registrerer og pakker minkskind direkte i kasser, hvorefter skindene er klar til afsendelse. Produktivitetsforøgelsen er her enorm, idet 3 medarbejdere på 3 linier i dag kan håndtere mere end 12.000 skind pr. time.

"Farve sorteringssystemet består af 8 specialudviklede maskiner, som bruger VideometerLine vision teknologi. Kategorisering og sortering af skindene skal være meget præcise fordi Kopenhagen Furs kunder vil være sikre på, at de får den kvalitet de forventer og som de har betalt for. Det kræver at der er fuld kontrol over processerne ved sorteringen og bedømmelsen af skindene og at der er fokus på kvaliteten, er en vigtig del af arbejdsprocessen hele tiden. Det har faktisk altid været sådan, men med et nyt certificeret kvalitetssikringssystem, på Kopenhagen Fur, kombineret med de automatiske sorteringssystemer fra Videometer, er ensartetheden af de enkelte skind-lots til auktionerne faktisk endnu højere i dag. Det er ikke kun sorteringen af skindene der er blevet certificeret hos Kopenhagen Fur det er firmaet som helhed der er blevet certificeret. Dette er blevet gjort for at fremtidssikre vores produktion og forretning" siger adm. direktør fra Kopenhagen Fur, Torben Nielsen.

Produktionsdirektør Jesper Ulslev fra Kopenhagen Fur tilføjer, "De automatiske proceslinier giver en fremragende produktivitet med høj gentagelsesnøjagtighed. Kvalitetssikringssystemet sikrer ensartethed i udsorteringen fordi fremgangsmåden, der sikrer kvaliteten er tænkt fuldstændigt igennem fra starten og er blevet integreret i firmaets intranet, hvor alle ansatte har adgang til oplysningerne. Vi kunne ikke have forbedret kvaliteten uden det automatiske sorteringssystem og vi ville heller ikke have opnået den betydelige stigning i produktiviteten gennem automatiseringen uden kvalitetssikringssystemet. Automatisering og kvalitet går hånd i hånd".

Produktionschef Jesper Lauge forklarer videre: "Måling og klassificering af skind er en meget udfordrende opgave, selv for erfarne menneskelige sortere. Gentagelsesnøjagtigheden for eksperter er 56 % fra person til person og 65 % hos den samme person, hvis denne skulle gentage klassificeringen. En farvesorteringsmaskine kan reproducere sig selv med en gentagelsesnøjagtighed på 68 % og gentagelsesnøjagtigheden er 63 % mellem maskinerne. Den samlede værdi af den totale investering i produktionen, hovedsagelig den automatiserede håndtering og sortering af minkskind, kom gradvis over 8 år, og giver i dag en besparelse på 130 personer med en investering i udstyr på omtrent 60 mil. dkr. Det vil sige tilbagebetalingstiden i hvert trin har været et år og gevinsten af investeringen er 65 mil. dkr. sparet hvert år".

"For ti år siden var der ikke mange der troede det var muligt at automatisere farvemålingen og farvesorteringen, fordi de troede at afgørelsen til kategoriseringen var et samlet indtryk som ikke kunne læres af maskiner. I dag er kvalitetskontrollen uafhængig af subjektive bedømmelser. Det automatiske sorteringssystem, kombineret med vores kvalitetssikringssystem sorterer knivskarpt, og det giver os et stærkt fundament til at møde fremtiden med", slutter Torben Nielsen.