SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

 

Kompan A/S

Legeredskaber

I samarbejde med Kompan A/S har ProInvent deltaget i udvikling af udvalgte detailkoncepter for et nyt udendørs legesystem.

 

Arbejdet bestod i idégenerering, opstilling af løsninger og valg ud fra specifikke kriterier. Udvalgte løsninger blev gennemarbejdet med hensyn til design, styrke, stivhed og kostpris.

 

I processen blev der endvidere udarbejdet modeller i fuld størrelse til bedømmelse af såvel styrkemæssige forhold som æstetiske kriterier.