SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Hydro Aluminium
Precising Tubing Tønder

Udvikling af automater til kølerproduktion

 

 

ProInvent har leveret to automater, som producerer lamelkølere. Kølerne benyttes primært i biler til køling af hydraulikolien i servostyringen. Lamelkølerne består af et hårnåleformet rør forsynet med aluminiumsfinner.

Det overordnede princip i automaterne er, at finner og rør leveres i bulk. Finnerne hældes i siloer, mens rørene placeres i magasiner. Håndteringen af finnerne foretages med en ABB Flex-Picker robot.
 

 


 

En af de to automater, der producerer kølere. FlexPicker robotten er integreret i automaten.

 

Automaterne er forsynet med receptstyring, således at der let kan stilles om til en ny produktvariant. Betjeningen af automaterne sker via et touch-panel. Via touch-panelet er det bl.a. muligt at aflæse væsentlige produktionsdata og styre de enkelte aktuatorer samt se deres aktuelle status.

Udviklingsforløbet har været præget af et tæt samspil mellem Hydro og ProInvent, bl.a. har ProInvent parallelt med udviklingen af automaten deltaget i optimeringen af kølerens finner.

Via de effektive og fleksible automater har Hydro opnået en høj og ensartet produktkvalitet med god finish samt den ønskede lave kostpris.
 

 
      Linie til bearbejdning af ekstruderede kølere

 

Til Hydros anden generation af ekstruderede brændstofkølere til biler har ProInvent stået for realiseringen af bearbejdningslinien. Hovedkomponenten i brændstofkøleren er et aluminiumsrør forsynet med finner i rørets længderetning og mulighed for tilslutning af slanger i enderne.

Til bearbejdningslinien leveres aluminiumsrør opviklet på store spoler. På linien rettes og opskæres røret spånfrit, samtidig med at rørenderne klargøres til formning. Klargøringen til rørendeformningen sker ved at afdreje finnerne, mens røret står stille.

Afdrejningen af finnerne er en ny proces, som har krævet udvikling af en ny special afdrejer- og rensemaskine. Linien er, tilsvarende automaterne til samling af lamelkølere, forsynet med receptstyring og betjenes ligeledes via et touch-panel med identiske betjeningsmuligheder.


Med den nye bearbejdningslinie har Hydro opnået, at brændstofkølerrøret fremstilles til en lav kostpris og med en høj kvalitet. Linien er etableret i tæt samarbejde med Hydro på kun 23 uger.