SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Kopenhagen Fur

Automatisk håndtering af minkskind

 

 

ProInvent har som turnkey leverandør udviklet og leveret et anlæg til automatisk længdemåling af minkskind samt et anlæg til optælling og pakning af disse for Kopenhagen Fur, tidligere kaldet Danske Pels Auktioner.

 
     

Specialpakkeanlæg

 

Det automatiske pakkeanlæg optæller, registrerer og pakker skind direkte i kasser, så skindene er klar til forsendelse. Anlægget er opbygget af ca. 20 maskiner eller delsystemer og dækker et areal på ca. 1.500 kvm. I den styringsmæssigt komplekse løsning – med ca. 2.500 digitale punkter – indgår PLC’ere, der kommunikerer i net og benytter feltbus.

Anlæggets SCADA-system er opkoblet til Kopenhagen Furs administrative system, Concorde XAL.


 

Rationaliseringsgevinsten er betydelig, idet 3 operatører – mod tidligere 20 – kan håndtere over 6.000 skind pr. time.

 
     

Automatisk længdemåling af minkskind

 

Input til det automatiske længdemåleanlæg er vogne med skind af uens længde. Anlægget udskiller først minkskindene enkeltvis for at kunne foretage en visionbaseret længdemåling i 10 kategorier. Herefter fortsætter skindene ud på en udsorteringsstrækning, hvor skind af samme længde udsorteres i samme containere.

 
        Læs Kopenhagen Fur testimonial