SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
REFERENCEOMRÅDER
         
   

Alpharma

Automatisk tømning af frysetørrer

 

 

Alpharma Aps, der producerer sterile lægemidler, har netop udvidet deres produktionskapacitet gennem etablering af et nyt fabriksafnit på deres fabrik i København. Produktionen er omfattet af gældende lovgivning for lægemiddelområdet, herunder især kravet om overholdelse af “current Good Manufacturing Practices” (cGMP).

 

ProInvent har etableret en løsning, der automatiserer tømningen af to frysetørrere. Når processen i en frysetørrer er færdig, ligger det færdige materiale tilbage på hylderne.Materialet har en konsistens svarende til marengs, og opgaven er at pulverisere materialet og suge det ud fra hylden.

 

Dette gøres ved hjælp af en robot, der fører et “støvsugerrør” rundt langs en optimal bane på hver hylde. Robotten er placeret på et langt “track”, der sikrer, at robotten kan arbejde i den bedste position, samtidigt med at den kan arbejde ved to forskellige frysetørrere placeret seks meter fra hinanden.
Standardudstyr i form af robot og “track” blev af ProInvent modificeret i henhold til cGMP krav.

 

3D-simulering og off-line programmering
Det var vigtigt for projektets succes, at der ikke skulle bruges meget tid til programmering og indkøring hos Alpharma. Derfor blev robotten og det omkringværende udstyr modelleret i 3D, og robotprogrammet blev udviklet off-line i simulerings- og programmeringsværktøjet RobotStudio.

 

Ved at simulere robotopgaven og
programmere robotten off-line
reducerer vi indkøringsperioden væsentligt!