SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
         NYHEDER
     

 

 

 

 
   

Mennesker og maskiner

“ProInvent A/S er en innovativ virksomhed, der beskæftiger 32 medarbejdere hvoraf mange har over 15 års erfaring fra branchen. Det er vores ambition via udvikling af automatiske produktionsmaskiner at være en kompetent partner for udviklingsintensive industrivirksomheder og hjælpe dem til at opnå en mere effektiv produktion, en øget indtjening og et bedre arbejdsmiljø”, siger civilingeniør Leif Dalum, der har grundlagt ProInvent i 1994.

 

Klik for at se ProInvent profil film ...
 

 
   


 

Kort vej fra tanke til handling

En god forudsætning for at finde optimale løsninger på komplekse problemstillinger er, at åbenhed og evnen til at træffe hurtige beslutninger er til stede såvel hos kunde som hos leverandør. I ProInvent er der kort vej fra tanke til handling. Vi er et erfarent og engageret team, og vi er kendt for at bevare motivationen, indtil opgaven er løst.

 
   
 

Kvalitetssikret arbejdsmetode

Et typisk projektforløb starter med et forprojekt, hvor der udtænkes løsningskoncepter, og de svære problemstillinger i opgaven afklares. Forprojektet skaber et godt fælles udgangspunkt for projektet hos os og hos kunden. Efter en konstruktionsfase, hvor den mekaniske konstruktion og maskinstyringen udvikles parallelt, monteres, indkøres og FAT-testes maskinerne i vores montagehal, før udstyret flyttes, installeres og slutindkøres hos kunden. Til slut udføres de opstillede testplaner for SAT, og hvor det er relevant, udarbejdes valideringsdokumenter i henhold til GAMP.

 
     

 

Ved at arbejde parallelt med udvikling af
den mekaniske konstruktion og maskinstyringen
på de enkelte delsystemer, udnyttes
tiden optimalt, og der opnås en tidsmæssig
gevinst i projektforløbet.

 
     
 

ProInvent profil brochure

Klik her for at hente ProInvents profil brochure[PDF fil 10 Mb]

 

Click here to get ProInvent's profile brochure in english [PDF file 10 Mb]