SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
         NYHEDER
         
     

Kompetencer og organisation

I ProInvent er vores kernekompetencer basis for organisationsstrukturen. Kompetence områderne skaber fælles løsninger via et tæt samarbejde, hvor tanker og ideer omsættes til handling i et innovativt miljø. Der er stor synergi imellem ProInvents kompetenceområder:

 

 

Vi har organiseret os i følgende grupper:

 
   

Projektledelse

Projektledelse er en selvstændig kernekompetence hos os. ProInvents projektledere deltager i alle faser af et udviklingsforløb, lige fra udvikling af overordnede teknologiplaner til realisering og indkøring af udstyr. Gennem systematiske arbejdsmetoder, struktureret planlægning, månedlig projektstatus og budgetopfølgning sikres en effektiv gennemførelse af projekterne. Projektmodeller, baseret på et detaljeret specifikationsarbejde og en efterfølgende kvalificering af de opstillede krav, er en integreret del af projektledelsen.

 
   

Maskinkonstruktion

I maskinkonstruktionsgruppen skabes mekanik og maskiner af et stærkt team af ingeniører og konstruktører. ProInvents 3D CAD-system og Pro/Engineer benyttes typisk i alle faser af et projekt. Koncepter og layout skitseres oftest i 3D, inden den egentlige konstruktion går i gang. Gennem denne tidlige visualisering får kunden et fyldestgørende overblik over anlægget. I konstruktionsfasen, hvor dele skal dimensioneres, effektiviseres beregnings- og detailkonstruktionsarbejdet betydeligt ved anvendelsen af de mange faciliteter som Pro/Engineer indeholder. Ligeledes sikres det høje, dokumentationsniveau i både samlings- og detailtegninger.

 
   

 

Proces- og maskinstyring

ProInvent udvikler maskiner, hvor maskinstyringen indgår som en central del i konceptudviklingen. Med et stærkt team af automationsingeniører udvikles styringen i et parallelt projektforløb med mekanikken. Vores styrke er at integrere systemer og udnytte det bedste fra kendte teknologier. Vores ingeniører i proces- og maskinstyringsgruppen har spidskompetencer inden for tavlekonstruktion, PLC-, servo- og robotprogrammering samt kompetencen til at konstruere et brugervenligt interface til operatøren. Det bevirker, at kunden får en stabil og velfungerende maskine, hvor alle detaljer er gennemtænkt.

 

Uddybende kompetencebeskrivelse proces- og maskinstyringsgruppen

 

ProInvent er Rockwell og ABB partner

 
   

Visionteknologi

ProInvent har gennem en årrække opbygget stor erfaring med integration af visionsystemer. I samarbejde med visionfirmaet Videometer A/S, der er medlem af ProInvent gruppen, udvikler vi nu også automatiske inspektionssystemer. Videometer og ProInvent deler lokaler, og det tætte samarbejde styrker kvaliteten i de inspektionsløsninger vi er turnkey leverandører af. Kunder med opgaver inden for automatisk inspektion og visionstyrede robotter har i ProInvent en kompetent samarbejdspartner, der kan tage totalansvaret, også for komplekse opgaver inden for kvalitetskontrol.

 
   

Professionelt montageværksted

I vores 600 kvadratmeter store montagehal opbygger trænede maskinmontører prototyper og egentlige produktionsmaskiner. Maskinerne indkøres og afprøves internt hos os, før de flyttes ud til kunderne. Eget montageværksted medvirker til en effektiv projektgennemførelse i den periode, hvor maskinerne opbygges hos os, og efterfølgende en hurtig installation og indkøring hos kunden.