SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
         NYHEDER
         
   

Rotary arrangement 

 

Hørsholm Rotary Klub, ugebrev nr. 2, af Finn Jørgensen

Robotter i menneskets tjeneste

Efter et par stående sandwich’es i ProInvents foyer, bød vor præsident velkommen i auditoriet til de mange fremmødte, på denne en af ’årets varmeste sommeraftener’. Som gæster ved bestyrelsen deltog møbelhandler Peter Jull og virksomhedskonsulent Torben Nielsen.

Inden ProInvents adm. direktør Leif Dalum overtog scenen, mindede Søren om næste uges møde, hvor ’vor’ netop hjemvendte udvekslingsstudent Cecilie vil fortælle om sit spændende ophold i Australien.

Noget overraskende startede aftenens foredrag med, at konstatere, at slagtesvin og toiletsæder nu til dags lægger krop til den ypperste teknologi indenfor produktionsprocesser. Således blev vi vidner til, at et slagtesvin blev målt fra top til tå, for at blive savet op på langs og renset for indvolde i en proces. Et projekt ProInvent havde gennemført for Slagteriernes Forskningsinstitut.

Leif Dalum kunne fortælle, at Proinvent A/S teknologiudvikling er et 10 år gammelt firma, ejet af ProInvent Holding Group A/S. Navnet ProInvent står for ’professionelle opfindelser’ og firmaets ambition/strategi er at være ’en kompetent partner for udviklingsintensive industrivirksomheder, til opnåelse af øget produktionseffektivitet og derigennem øget indtjening samt bedre arbejdsmiljø’. Udover ProInvent A/S teknologiudvikling ejer holdingselskabet 51% af ’vision’-firmaet Videometer A/S, der bor dør om dør med ProInvent. Videometer blev dannet i år 2000, og leverer ’vision’-teknologien (robottens øjne), når automatiske inspektionssystemer, tilvirkes som en del af en automatiseringsløsning.
I alt beskæftiges 34 medarbejdere (projektledere/programmører/håndværkere), hvoraf hovedparten er ingeniører. Gennemsnitsalderen er 35 år, og 1200m2 (inkl. en montagehal) på Lyngsø Allé 3, danner rammen om alle firmaets aktiviteter. I udviklingsarbejdet anvendes alle tænkelige simuleringsværktøjer, indenfor design- og styringsteknik for at teste idé-oplæg i videst muligt omfang inden evt. prototyper og produktionsautomater tilvirkes.

Leif Dalum redegjorde for det ’strategiske paradoks’ mange danske produktionsvirksomheder befinder sig i dag. Igennem en årrække har der været en tendens til at ’out-source’ løntunge produktionsprocesser til Øst-Europa og Asien, for at nedbringe produktionsomkostningerne her og nu. Leif Dalum forklarede, at disse beslutninger i mange tilfælde er kortsigtede og farlige for virksomhedens langsigtede overlevelse. Søges i stedet, at udvikle egne automatiseringsprocesser, vil omkostningerne her og nu være store, men set som en investering med en tidshorisont på bare 3-4 år, medføre meget lavere produktionsomkostninger, skabe konkurrencedygtighed, og derved efter en indledende medarbejder reduktion, kunne skabe virksomhedsvækst og flere arbejdspladser på sigt.

ProInvent’s koncept ved løsning af en kundespecifiseret opgave, er at sammensætte et fagligt bredt funderet projekt-team, hvor der i videst muligt omfang arbejdes parallelt med hhv. maskinkonstruktion og maskinstyring, for at minimere projekttiden.

Inden Leif Dalum kom ind på ’vision’-teknologien, fik vi et eksempel på en automatiseringsløsning udviklet til bilindustrien: En robot til fuldautomatisk produktion af kølere.

I ’vision’-teknologien anvendes et kamera til optagelser af emner med lys i forskellige bølgelængder. Optagelserne billedbehandles på en computer for indkredsning af parametre, som i stil med det menneskelige øje kan identificere f.eks. emnefejl og emnepositioner, ofte med større held. Som eksempler på løsninger viste Leif Dalum, sortering af minkskind for Danske Pelsauktioner samt en produktionslinie til Coloplast.

Herefter tog projektleder Nils Hammeken ordet for, at vise os vej gennem firmaets hidtil mest ambitiøse projekt, udviklet for toilet-sæde fabrikanten Pressalit. Opgaven gik i al sin enkelhed ud på at samle 64 forskellige modeller af ’låg og bræt’ fuldautomatisk. Med 10 forskellige gummiknopper, 5 forskellige bøsninger og 12 forskellige typer hængsler, var den store opgave, at skabe en produktionslinie, som kunne håndtere de mange varianter i en lang samleproces med automatisk omstilling mellem de forskellige typer sæder. Nils fortalte, at ProInvent var det tredje firma, Pressalit havde stillet opgaven. Vha. sin ekspertise indenfor ’genkendelse af objekter’ med brug af ’vision’-teknologi, havde man løst opgaven med i alt 9 robotter og 36 kameraer.
Kameraerne fastlægger de præcise komponentorienteringer, og videregiver informationer til de respektive robotter, som herefter fanger komponenterne og orienterer dem korrekt for den videre samleproces.
Nils Hammeken sluttede sit indlæg at med at fortælle om de meget store perspektiver den udviklede integration af ’genkendelse-’ og ’robot-’ teknologi har, i en tid, hvor små produktionsserier med store variationer vinder frem for at opfylde individuelle behov. Projektet gennenføres på mindre end et år med et 2 mdr. forprojekt i samarbejde med kunden.

Herefter var det blevet tid til spørgsmål:

 1. Hvem opsøger hvem. Kommer kunden til ProInvent , kender kunden sine muligheder?
  I de fleste tilfælde skabes projekter via opsøgende salgsarbejde, hvor vi gør opmærksom på mulige automatiseringer i en virksomheds produktion.
 2. Konkurrenter?
  ProInvent har danske konkurrenter men endnu ingen konkurrenter på området hvor 'genkendelse' via 'vision'-systemer integreres med robotter.
 3. Kan ProInvent skaffe ingeniører nok?
  Det er vanskeligt at få de 'rigtige' profiler, derfor deltager vi aktivt i påvirkning af ingeniør-uddannelserne.
 4. Udføres der altid forprojekter med indkredsning af muligheder og omkostninger?
  Ja, normalt af 1 mdr. varighed.

Efter denne detaljerede gennemgang af ProInvent’s ekspertise og meritter, var det blevet tid til at overvære en indledende testkørsel af 'toilet-sæde'-linien i 1/5 dels takt. Først takkede vor præsident dog de to foredragsholdere for et fornemt, meget teknisk men også meget spændende foredrag.

I firmaets produktionshal, stod fire engagerede udviklingsingeniører, to fra ProInvent og to fra Videometer klar til at vise en vellykket ’genkendelse’-proces og efterfølgende ’robot’-håndtering. Ingeniørerne svarede på alle tænkelige spørgsmål inden vi efter en lang aften gik hver til sit i fagre ny verden.

Med venlig hilsen Finn Jørgensen/ Ugebrevsredaktør