SiteMap over ProInvent A/S teknologiudvikling ProInvent A/S udvikler specialmaskiner, robotter og robotbaserede automationsanlæg
                     
   
         NYHEDER
         
     

Efterårskonference 2004


Hvordan skabes konkurrencekraft i en global verden?
 

21 og 22. oktober 2004 på Radisson SAS Kolding Fjord
 

www.mmt.auc.dk

www.mmt3000.dk

 

Program

Torsdag den 21. oktober 2004

(for MMT3000 medlemmer plus gæster)
 

8.30 - 9.00 Registrering og morgenkaffe
9.00 Velkomst og indledning
v/næstformand MMT3000 Søren Madsen og borgmester Per Bødker Andersen, Kolding
9.20 – 10.00 ”Hvad skal Danmark leve af i fremtiden”
v/Chefredaktør Erik Rasmussen, Ugebrevet Mandag Morgen
10.00 – 12.30 “Clusters of innovation”
v/Managing Director Emiliano Duch, The Cluster Competitiveness Group SA , Barcelona
12.30 – 13.15 Frokost
13.15 - 14.00 "Telecom City – historien om et innovativt cluster i Blekinge”
v/ClusterArkitekt Tage Dolk, Addendi AB Sverige
14.00 – 15.00 “Hvordan ser den internationale arbejdsdeling ud hos Danfoss?”
v/ Vicepresident Hans Henrik Fischer, Danfoss A/S
15.00 – 15.30 Pause - kaffe/te m. kage
15.30 – 16.15 "Viden, opfindsomhed og den nyeste robotteknologi som alternativ til outsourcing" - case historie fra Pressalit
v/adm. direktør Leif Dalum, ProInvent gruppen A/S
16.15 – 17.00 "Erfaringerne med globalisering - kommer jobbene hjem igen?"
v/Kim Graugaard, Dansk Industri